Actuele nieuws[30-01-2017]

OV4U draagt steentje bij aan kei

Hoe ontzettend leuk is dit! OV4U voor speciaal onderwijs heeft een steentje bijgedragen aan de Kei van Seef voor VSO/SO De Kameleon in Bergen op Zoom. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

[01-11-2016]

Rijksuniversiteit Groningen & Kinderpostzegelactie

In 2006 is het lespakket OV4U voor regulier en speciaal onderwijs uitgegeven door Mobycon. OV4U is het unieke lespakket voor scholen in Nederland, waarmee kinderen leren hoe ze met het openbaar vervoer kunnen reizen. Inmiddels wordt dit lespakket met veel enthousiasme gebruikt op diverse scholen in heel Nederland. Leerkrachten, leerlingen en ouders die met OV4U gewerkt hebben, zijn allemaal zeer positief over dit bijzondere lespakket. De afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is zeer geïnteresseerd in het lespakket OV4U voor het speciaal onderwijs. In 2012 heeft de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Mobycon een pilot gehouden van dit lespakket bij een school voor speciaal onderwijs in Groningen. Naar aanleiding van de veelbelovende resultaten van deze pilot, is de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland, een onderzoek gestart naar de effecten van OV4U. Binnen het onderzoek wordt naar diverse aspecten gekeken, zoals de ontwikkeling van kennis over het openbaar vervoer en de zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid in het openbaar vervoer van de leerlingen die het lespakket volgen. Het onderzoek wordt in het najaar van 2016 uitgevoerd onder leerlingen vanaf 10 jaar in cluster 3 of 4 van het basis en voortgezet speciaal onderwijs. Een aantal scholen heeft hun deelname aan het onderzoek toegezegd en daar wordt nog in 2016 mee gestart. Wanneer er resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen wij die direct met u delen.

[18-09-2016]

In West-Brabant wordt enthousiasme beloond

En hoe, want ook dit schooljaar mogen leerlingen van speciaal onderwijs in West-Brabant weer aan de slag met OV4U. Het project is wederom door Regio West-Brabant aangeboden. Zij zien graag dat leerlingen straks zelfstandig kunnen reizen naar school, stageplek of werk en dat ze niet meer afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer. Regio West-Brabant pakt dit op verschillende manier op; door ons lespakket OV4U beschikbaar te stellen, door ov-chipkaarten beschikbaar stellen en door met leerkrachten/directie scholen en ouders gesprekken aan te gaan om het zelfstandig reizen te stimuleren waardoor er een kanteling plaatsvindt in het soort vervoer. Wanneer het net zo goed gaat als in 2015-2016 zal de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze groep jongeren toenemen en dat juichen wij enorm toe! Wordt vervolgd...

[28-04-2016]

40 Gelderse scholen op pad met ov-chipkaarten van Arriva

Het schooljaar 2015-2016 wordt voor deze 40 reguliere basisscholen weer leuk afgesloten. Ook deze keer heeft Arriva ov-chipkaarten met reissaldo beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de praktijkles. Wij wensen de betreffende groepen veel plezier met hun ov-excursie en we hopen dat de leerlingen volgend schooljaar op weg naar het voortgezet onderwijs veel profijt hebben van de OV4U-lessen!

[18-04-2016]

Regio Rotterdam Den Haag geüpdatet lespakket

OnderwijsAdvies Zoetermeer verzocht het lespakket OV4U voor regulier en speciaal onderwijs te updaten. Dat is ondertussen gebeurd en de scholen voor speciaal onderwijs hebben profijt van de nieuw toegevoegde lessen over sociale veiligheid.


Overige nieuws

 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl