OV4U speciaal onderwijs

Mobiliteit is belangrijk voor het meedoen in onze maatschappij. Dit geldt ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Het ov is naast de taxi of fiets een mooi alternatief. Maar weten deze leerlingen hoe het ov en de ov-chipkaart werkt? Voor dat deze leerlingen gebruik kunnen maken van het ov moeten zij weten hoe het werkt en wat de (on)mogelijkheden van het ov zijn. Waar kunnen kinderen dit beter leren dan spelenderwijs op hun eigen school? Daarom is voor het speciaal onderwijs het lespakket OV4U ontwikkeld.

Doel  

Het doel van OV4U voor speciaal onderwijs is het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van leerlingen. Anders gezegd: ov-les kan eraan bijdragen dat leerlingen op een verantwoorde en veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer als zelfstandige gebruiker van het openbaar vervoer. Hierdoor kan de maatschappelijke participatie worden vergroot. Deze participatie heeft betrekking op wonen, werken, opbouwen en onderhouden van vriendschappen, relaties en vrijetijdsbesteding. Deze toename in de zelfredzaamheid bevordert daarnaast ook het zelfvertrouwen van leerlingen en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. 

 

 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl