OV4U voor basisonderwijs

De lesmethode voor basisonderwijs maakt kinderen in vijf lessen wegwijs in mobiliteit. Zo leren kinderen de voor- en nadelen van de verschillende vervoerswijzen: auto, fiets, lopen, bus, trein, tram, et cetera. De leerkracht stelt voor binnenkort een reis te maken naar een leuke bestemming (museum, pretpark). Maar hoe moeten we daar komen en wat hebben we daarvoor nodig?

In les twee vormen kinderen een openbaar vervoerbedrijf. Wat komt er allemaal bij kijken om zo’n bedrijf te runnen. Subgroepjes buigen zich over voertuigen, haltes en stations, kaartjes en dienstregelingen. In les 3 en 4 leren leerlingen een reis te plannen en leren ze hoe de ov-chipkaart werkt.

OV4U wordt afgesloten met de ‘ov-excursie’. De klas gaat daadwerkelijk de geplande reis met het ov maken. Voor een impressie van de ov-excursie zie onderstaand filmpje. 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl