Gemeente Middelburg

De Klimopschool In Middelburg (ZMLK) heeft OV4U voor speciaal onderwijs ingezet. De gemeente Middelburg heeft dit ondersteund en verwacht op langere termijn effect van de inzet van OV4U. ‘Door kritisch te kijken naar de (on)mogelijkheden van de leerlingen, zou het mogelijk kunnen zijn dat zij niet meer met het taxibusje naar school en/of hun stage hoeven reizen, maar dat zij met het OV kunnen reizen,’ aldus Anja Zock-Janse van de gemeente Middelburg.


 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl