[07-02-2012]

OV4U in provincie Limburg

Ouders brengen hun kind steeds vaker met de auto naar school. Zou het openbaar vervoer naast de fiets geen mooi alternatief zijn? Kunnen kinderen wel afwegen welk vervoermiddel ze wanneer gebruiken? Weten ze hoe de OV-chipkaart werkt? Waar kunnen kinderen dit beter leren dan spelenderwijs op hun eigen school?

Gratis lespakket en OV-chipkaarten


Daarom stelt provincie Limburg en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) in samenwerking met Veolia het lespakket OV4U voor basis- en speciaal onderwijs in Limburg beschikbaar. In het kader van het Limburgs Verkeersveiligheidslabel wordt een op maat gemaakt lespakket aangeboden dat over alle facetten van het openbaar vervoer gaat. Scholen in Limburg kunnen het schooljaar 2011/2012 het lespakket gratis bestellen. Bovendien ontvangt iedere school voor de leerlingen die deelnemen aan de OV4U-lessen een OV-chipkaart met een reissaldo van € 10,-.


Doel van OV4U


Het doel van OV4U is om leerlingen een brede blik op mobiliteit te geven. Hierdoor worden zij zelfstandiger in hun mobiliteit. Dankzij OV4U, een methode van theorie en praktijk in één, leren leerlingen het openbaar vervoer én de OV-chipkaart kennen en gebruiken. In vijf lessen worden leerlingen wegwijs gemaakt met én in het openbaar vervoer. 

De afgelopen jaren hebben al ruim 8.000 leerlingen uit provincie Gelderland en Friesland gewerkt met OV4U. Uit de evaluatie blijkt dat leerlingen én docenten enthousiast zijn over de lessen! De leerlingen vinden OV4U leuk, makkelijk en ook nog eens nuttig. 

 Wat wordt er van uw school verwacht?

  • tijd vrij maken binnen lestijd voor vijf lessen m.b.t. openbaar vervoer bijvoorbeeld na de citotoets, periode kunt u zelf bepalen;
  • opnemen van dit project in het actieplan/activiteitenoverzicht 2012;
  • terugkoppeling in netwerken over de ervaringen met het project.

 

Aanmelden


Scholen kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Irene Janssens van Mobycon 

via (073) 523 10 65 of mail uw deelname naar: info@OV4U.nl

Reageer snel, want er is een beperkt aantal lespakketten beschikbaar! 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl