[18-07-2007]

150 lesmappen in Gelderland

Een mailing naar alle basisscholen in Gelderland heeft geleid tot een groot aantal aanvragen voor de lesmap OV4U. Inmiddels hebben bijna 150 scholen in Gelderland  de lesmap ontvangen. Een aantal scholen is daar aan het einde van het schooljaar nog mee aan de slag gegaan. Binnenkort zal hier iets te lezen zijn over de resultaten.

Module gedrag in het OV
De provincie Gelderland en de vervoerders ervaren problemen met het gedrag in het vervoer. Het gaat met name om het vervoer van scholieren per  bus en trein. In OV4U werd nog geen aandacht besteed aan gedrag en sociale veiligheid. Daarom heeft Mobycon een les ‘samen reizen in het openbaar vervoer’ ontwikkeld. Deze les is ingepast in OV4U. Deze versie van de lesmap wordt op dit moment toegepast op 6 scholen in Eerbeek. Ook een aantal scholen voor voortgezet onderwijs hebben interesse getoond voor deze lesmap.

Module verkeersveiligheid
De gemeente Groningen investeert in diverse projecten voor verkeerseducatie op basisscholen. Voor 2007 was de gemeente op zoek naar vernieuwende projecten en is hierover met het VCC en Mobycon in gesprek geraakt. Door binnen OV4U een module verkeersveiligheid in relatie tot het Openbaar Vervoer op te nemen, krijgt het lespakket voor de gemeente Groningen extra waarde. In deze les leren kinderen in het dagelijkse verkeer op een veilige manier rekening te houden met het openbaar vervoer en met name de bus (o.a. veilig oversteken, inschatten snelheid, dodehoekspiegel etc.)


 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl