[22-04-2009]

Uitreiking lespakket OV4U op basisschool De Windroos in gemeente

Op 18 mei 2009 heeft wethouder Bert van den Bos van gemeente Veenendaal het lespakket OV4U overhandigd aan directeur Piet Meivogel van basisschool De Windroos.

Zij hebben gekozen voor OV4U omdat de gemeente tegen veel aanvragen aanliep voor speciaal vervoer. Zeker als kinderen, die op speciaal onderwijs zitten, naar vervolgonderwijs gaan. Het vervolgonderwijs is niet aanwezig in gemeente Veenendaal en de leerlingen zijn dan aangewezen op speciaal vervoer om gebracht en gehaald te worden. De gemeente biedt dit aan in de vorm van een taxi(bus). Maar gemeente Veenendaal stelde zichzelf de vraag of dit gewenst is voor de verdere ontwikkeling van de kinderen en of er nog andere mogelijkheden waren.Een oplossing zou zijn als de leerlingen zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. De mobiliteit van de kinderen wordt groter en zij worden onafhankelijker en zelfstandiger. Ook in de toekomst kan dit voordelen opleveren, bij het reizen naar een stage- of werkplek. 
“Maar om de kinderen voor te bereiden is het van belang dat zij op de basisschool al kennismaken met het openbaar vervoer en daar is het lespakket OV4U uitermate geschikt voor. Theoretische kennis wordt gecombineerd met praktische kennis om de kinderen stap voor stap kennis te laten maken met het openbaar vervoer”, aldus wethouder Bert van den Bos. 


 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl