[09-09-2009]

Meer OV-educatie voor het speciaal onderwijs

VSO De Hoge Brug in Rotterdam heeft Mobycon gevraagd om het OV4U lespakket voor speciaal onderwijs voor haar locatie op maat te maken. De school heeft binnen Rotterdam verschillende stageadressen, in het lespakket worden de wel zeven verschillende oefenreizen van zowel tram, metro en trein naar deze stageadressen opgenomen. Na de zomervakantie gaan zij met het lespakket van start.

Gemeente Leeuwarden heeft ZML-school It Twalûk in Leeuwarden de mogelijkheid gegeven om het OV4U lespakket voor speciaal onderwijs aan te schaffen. Met het lespakket leren de leerlingen onder andere met het OV te reizen tussen de verschillende vestigingen van de school. Ook hier is het de bedoeling dat de school na de zomervakantie aan de slag gaat met het lespakket OV4U. 


 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl