[01-10-2010]

OV4U in Gelderland groot succes!

Afgelopen zomer hebben zo’n 4.000 leerlingen van groep 8 basisonderwijs in de provincie Gelderland lessen over het openbaar vervoer (OV4U) gevolgd. Daarbij kregen de leerlingen een OV-chipkaart met een reissaldo van € 10,- van provincie Gelderland. Gedurende de laatste les, van de vijf OV4U-lessen, hebben de leerlingen tijdens een OV-excursie de OV-chipkaart in de praktijk uitgeprobeerd.

Leerlingen positief over openbaar vervoer
Alle leerlingen hebben voor aanvang van de eerste OV4U-les en na de laatste OV4U-les een vragenlijst ingevuld. Met de 0-meting en 1-meting is duidelijk geworden of het project de leerlingen stimuleert het openbaar vervoer vaker te gebruiken.

Bijna de helft van de leerlingen denkt na de OV4U-lessen positiever over het openbaar vervoer. De grote meerderheid van de leerlingen vond de lessen over het openbaar vervoer nuttig en leuk! Ruim driekwart weet na de lessen hoe de OV-chipkaart werkt en 70% van de leerlingen vindt de OV-chipkaart een mooie uitvinding. Het aandeel leerlingen die weten hoe het openbaar vervoer werkt is na de lessen verdubbeld. Ook hadden de meeste leerlingen plezier in het reizen met het openbaar vervoer.

Uit de evaluatie blijkt dat lessen over openbaar vervoer onder de jongerendoelgroep (groep 8) zinvol blijkt. Deze (nieuwe) positieve kijk door jongeren op het openbaar vervoer is een belangrijk referentiekader voor later, wanneer ze een vervoerswijze keuze, tussen bijvoorbeeld auto of openbaar vervoer, moeten maken. De jongeren kunnen nu zelf een mening vormen over het openbaar vervoer in plaats van dat zij dit via anderen (volwassen) te horen krijgen. We merken zelfs dat het OV4U-project positief doorwerkt op de ouders. Docenten gaven aan dat ook de reisbegeleiders (ongeveer 300 ouders) het een goed project vonden. De OV-chipkaart werd op deze manier ook bij de ouders meer ‘ingeburgerd’.

Van positief over OV naar reizen met OV Om te onderzoeken op welke wijze je jongeren aan het openbaar vervoer kan binden start provincie Gelderland, Arriva en Mobycon in september een vervolgpilot. Een aantal middelbaar onderwijs scholen in het concessiegebied Rivierenland worden op een ludieke en spraakmakende manier benaderd om deel te nemen aan deze fase. Het doel van deze fase is om de positieve kennis en houding - die is opgebouwd met OV4U - om te zetten in concreet OV-gedrag.

Voor meer informatie over OV4U, kunt u contact opnemen met Irene Janssens
. De provincie heeft van het OV4U-project een filmpje gemaakt. Klik hier om het filmpje te zien!


Kijk hier voor de Resultaten uit OV4U project in provincie Gelderland (2010) 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl