[01-11-2016]

Rijksuniversiteit Groningen & Kinderpostzegelactie

In 2006 is het lespakket OV4U voor regulier en speciaal onderwijs uitgegeven door Mobycon. OV4U is het unieke lespakket voor scholen in Nederland, waarmee kinderen leren hoe ze met het openbaar vervoer kunnen reizen. Inmiddels wordt dit lespakket met veel enthousiasme gebruikt op diverse scholen in heel Nederland. Leerkrachten, leerlingen en ouders die met OV4U gewerkt hebben, zijn allemaal zeer positief over dit bijzondere lespakket. 

De afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is zeer geïnteresseerd in het lespakket OV4U voor het speciaal onderwijs. In 2012 heeft de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Mobycon een pilot gehouden van dit lespakket bij een school voor speciaal onderwijs in Groningen. Naar aanleiding van de veelbelovende resultaten van deze pilot, is de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland, een onderzoek gestart naar de effecten van OV4U. Binnen het onderzoek wordt naar diverse aspecten gekeken, zoals de ontwikkeling van kennis over het openbaar vervoer en de zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid in het openbaar vervoer van de leerlingen die het lespakket volgen. 

Het onderzoek wordt in het najaar van 2016 uitgevoerd onder leerlingen vanaf 10 jaar in cluster 3 of 4 van het basis en voortgezet speciaal onderwijs. Een aantal scholen heeft hun deelname aan het onderzoek toegezegd en daar wordt nog in 2016 mee gestart. Wanneer er resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen wij die direct met u delen.  
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl