[18-09-2016]

In West-Brabant wordt enthousiasme beloond

 En hoe, want ook dit schooljaar mogen leerlingen van speciaal onderwijs in West-Brabant weer aan de slag met OV4U. Het project is wederom door Regio West-Brabant aangeboden. Zij zien graag dat leerlingen straks zelfstandig kunnen reizen naar school, stageplek of werk en dat ze niet meer afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer. Regio West-Brabant pakt dit op verschillende manier op; door ons lespakket OV4U beschikbaar te stellen, door ov-chipkaarten beschikbaar stellen en door met leerkrachten/directie scholen en ouders gesprekken aan te gaan om het zelfstandig reizen te stimuleren waardoor er een kanteling plaatsvindt in het soort vervoer. Wanneer het net zo goed gaat als in 2015-2016 zal de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze groep jongeren toenemen en dat juichen wij enorm toe! Wordt vervolgd... 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl