[30-11-2015]

OV4U voor Regio West-Brabant

Regio West-Brabant vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen – jong en oud – zelfstandig kunnen reizen. Zij wil stimuleren dat leerlingen van het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs weten hoe het openbaar vervoer (OV) werkt. Ons lespakket OV4U past precies in dat plaatje. Leerlingen doen zowel theoretische als praktische ervaring op, ze leren met het OV en de OV-chipkaart omgaan gedurende de lessen. 

Om dit alles mogelijk te maken heeft Regio West-Brabant budget beschikbaar gesteld voor het lespakket en de daarbij behorende OV-chipkaarten. De werving van de scholen wordt door Mobycon verzorgd. Ook het lespakket voor het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs zijn beide door ons aangepast met informatie en toepasselijke foto’s uit de regio. Voor het regulier onderwijs bestaat het lespakket uit 5 lessen, waarbij de leerlingen in de laatste les het geleerde in de praktijk gaan oefenen - klik hier voor een glimp van het lespakket. Bij het lespakket voor speciaal onderwijs zijn de lessen verdeeld over 15 lessen waarbij de praktijklessen worden uitgesmeerd over meerdere lessen - klik hier om een aantal lessen in te zien voor het speciaal onderwijs. 

Het project wordt geëvalueerd door het uitvoeren van een nul-meting en éénmeting onder de leerlingen. We hopen ook deze keer te worden overstelpt met positieve ervaringen. In een latere nieuwsbrief leest u daar vast meer over. 

Heeft u in de tussentijd vragen over OV4U dan bent u bij Irene Janssens aan het juiste adres. 
OV4U is een initiatief van Mobycon en mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van: Stadsgewest Haaglanden, Gemeente Delft, Mobis, Trans Link Systems  |  info@ov4u.nl